\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Co÷rdinaat P

Beste ...
Beschouw de punten A(-1,4,0),B(6,4,0) C,(0,0,2) en D(1,3,3) en de rechte l: x-z=1 en y=z met accolade
Vraag: OP de rechte l ligt een punt Q zodanig dat AC loodrecht staat op BP. Bereken de co÷rdinaten van p.
Ik weet dat de richtingsvector van AC (1,-4,2) en van BP (a-6,b-4,c). Het product van de 2 richtingsvectoren moet nul zijn maar ik weet niet hoe ik P uiteindelijk kan vinden.
Groeten
Jaris

jaris
3de graad ASO - zondag 19 februari 2017

Antwoord

Je moet nog even precies nakijken wat er gegeven is en gevraagd wordt. Je bent ook nogal slordig met kleine letters en hoofdletters wat verwarrend is. Je hebt het over een punt P, je zoekt een punt Q en er is een punt D dat verder niet meer wordt vermeld en er draven variabelen a, b en c op waarvan onduidelijk is waar ze vandaan komen.
Kortom, graag even wat helderheid scheppen in de chaos.

MBL
maandag 20 februari 2017

 Re: Co÷rdinaat P 

©2001-2021 WisFaq