\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Formule voor berekenen steekproefomvang

 Dit is een reactie op vraag 7877 
Als er binnen die totale populatie zich nog een aantal subpopulaties bevinden waarover je ook uitspraken zou willen doen, is dit dan nog van invloed op de totale steekproefomvang (behalve dat ik moet zorgen dat mijn steekproef representatief is)?
En wat als bij enkele van deze subpopulaties het percentage juiste gegevens in de database lager mag zijn?
Ook heb ik nog een vraag of er ook nog een formule is waarmee kan worden berekend hoeveel keer bijvoorbeeld per jaar men een steekproef zou moeten doen om een uitspraak te doen over de continue betrouwbaarheid, of zoiets.

Ik hoop dat mijn vraag een beetje duidelijk is.

Groeten, Harld

Harld
Student hbo - maandag 10 maart 2003

Antwoord

Dat ligt er aan, wanneer je in elke subpopulatie ook een hoge nauwkeurigheid nodig hebt zal daardoor je steekproefgroote ook veel hoger moeten kiezen. Je komt dan echter snel aan niet hanteerbare steekproefgrootten. Ik denk dat je dan ook niet die weg op moet gaan mede omdat je ook een hoge nauwkeurigheid wilde hebben.

Continue betrouwbaarheid zegt mij niets. Ik zou elke meting elk half jaar als een apart onderzoek beschouwen, mede omdat de database natuurlijk ook continu wijzigt.


JaDeX


maandag 10 maart 2003

©2001-2021 WisFaq