\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Intervalmiddens

Wat is het verschil tussen intervalmiddens en de Riemannsom ?

ine de
3de graad ASO - zaterdag 14 november 2015

Antwoord

Een Riemannsom is een methode om een benadering te vinden van de oppervlakte van het gebied onder een grafiek tot aan de X-as.Onder de grafiek tekent men dan liefst heel veel rechthoekjes en van al die rechthoekjes telt men de oppervlakten bij elkaar.

Die rechthoekjes staan op de X-as en meestal neemt men dan de hoogte precies in het midden van de basis. Op dat moment gebruikt men dus het midden van het interval.

MBL
zaterdag 14 november 2015

©2001-2021 WisFaq