\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Pythagoreische drietallen

Verder geldt voor pythagoreische drietallen a, b en c dat je ze kunt schrijven als:
a = mē - nē ; b = 2mn en c = mē-nē

Mijn vraag was om dit te bewijzen, maar de link die in het antwoord stond zei niks over deze getallen, maar daar stond alleen iets over Plato

Arie
Leerling bovenbouw havo-vwo - zondag 16 februari 2003

Antwoord

Om te bewijzen dat voor:
a=m2-n2
b=2mn
c=m2+n2
geldt: a2+b2=c2 lijkt me een andere vraag en niet erg ingewikkeld!

(m2-n2)2+(2mn)2=(m2+n2)2
m4-2m2n2+n4+4m2n2=m4+2m2n2+n4
-2m2n2+4m2n2=2m2n2
Klopt...


zondag 16 februari 2003

©2001-2021 WisFaq