\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Histogram

Aan welke eisen moet een histogram voldoen?
Welke eigenschappen heeft een histogram?
Bestaat er een definitie voor een histogram?
Is het oppervlak of de hoogte de bepalende factor bij een histogram?

Jannes
Docent - donderdag 13 februari 2003

Antwoord

De definities die voor een histogram gehanteerd worden zijn niet altijd uniform. Computerpakketten gebruiken weer andere voorwaarden dan verschillende boeken.
Zelf hanteer ik de stelregel dat ik zoveel mogelijk "staafgrafieken" uiteindelijk histogram noem.
Het meetniveau van de variabele is daarbij voor mij doorslaggevend. Bij nominale of ordinale variabelen gebruik ik een staafdiagram met staven losstaand, bij interval of ratio variabelen gebruik ik een histogram. Hierbij teken ik de staven aan elkaar.
De hoogte van de staven wordt niet alleen bepaald door de frequentie, dit geeft vertekening. Voor de hoogte gebruik ik de frequentiedichtheid. Dit is frequentie/klassebreedte. Dat betekent dus dat dan de oppervlakte overeenkomt met de frequentie.
Verder vind ik het noodzakelijk dat bij de horizontale as een getallenlijnindeling gebruikt wordt (zodat de verhoudingen tussen klassenbreedte goed weergegeven worden). Een klassennotatie (klasse I, klasse II......of 20-<30 30-<50) zal ik nooit accepteren.
Helaas gaan de diverse boeken van de middelbare school hier soms wat slordiger mee om.

Met vriendelijke groet

JaDeX


donderdag 13 februari 2003

©2004-2020 WisFaq