\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Commukatief wiskunde

Wat is comucatief?

Zerin
1ste graad ASO-TSO-BSO - dinsdag 2 december 2014

Antwoord

Ik denk dat je commutatief bedoelt?
Het wiskundige begrip commutativiteit betekent intutief dat bij een bewerking die wordt toegepast op twee objecten, de volgorde van beide objecten gewijzigd mag worden zonder dat dit gevolgen heeft voor het eindresultaat.
Wikipedia | Commutativiteit
Neem als voorbeeld 'optellen' of 'vermenigvuldigen'. Als a+b=c dan is b+a=c of als ab=c dan is ba=c. Helpt dat?


dinsdag 2 december 2014

©2001-2023 WisFaq