\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Meetkundige toepassingen van determinanten: 3 punten van een parallellogram zij

Er zijn 3 punten van een parallellogram gegeven: A(1,8), B(4,6) en C(2,1). Bepaal het vierde hoekpunt D. Ik weet niet goed op welke manier ik dit moet bepalen. Zou dit lukken met behulp van determinanten?

Sam Va
3de graad ASO - vrijdag 2 mei 2014

Antwoord

Hallo Sam,

Heb je al een tekening gemaakt? Daarin kan je zien dat je punt D vindt door vanuit punt A 2 naar links te gaan en 3 naar beneden (net zoals je van B naar C gaat), of vanuit punt C 3 naar links en 2 omhoog (net zoals je van B naar A gaat).

Lukt dit zo?


vrijdag 2 mei 2014

©2001-2023 WisFaq