\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Bewijs de top uit de ABC formule

 Dit is een reactie op vraag 69313 
Ok, ik begrijp dat je de x-co÷rdinaten omkeert en optelt en daarmee een vele elegantere oplossing hebt, maar betekent het dat mijn volgorde en van elkaar aftrekken niet mogelijk is of wel mogelijk is maar het aanzienlijk lastiger maakt. Anders gezegd ik zou er op mijn manier ook kunnen uitkomen.

Boudui
Iets anders - donderdag 20 december 2012

Antwoord

Het heeft verder niets van doen met 'elegant'. Het het 'gemiddelde' van twee getallen p en q is $
\large\frac{{p + q}}{2}
$. Jij trekt ze van elkaar af... maar dat is iets anders... sterker nog: dat is dan de 'afstand' van het nulpunt tot de lijn $
x = - \large\frac{b}{{2a}}
$ en dat is ook leuk.


donderdag 20 december 2012

 Re: Re: Bewijs de top uit de ABC formule 

©2001-2021 WisFaq