\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Parameter kwadrateren

Gegeven is de functie fp(x) = -x2 + px + 2p. Bereken algebraļsch voor welke p het punt (2p, -4) op de grafiek van fp ligt.

Mijn vraag betreft het invullen van de waarde 2p in het -x2 gedeelte.
Het antwoordenboek Getal en Ruimte geeft -4p2 en mijn antwoord was 4p2.
Negatief maal negatief is toch positief, of maak ik hier een denkfout ivm de parameter en is het -1 · (2p · 2p) en dus -4p2.

Boudui
Iets anders - donderdag 20 december 2012

Antwoord

$-$x2=$-$1·x·x
Als x=2p dan staat er
$-$1·2p·2p=$-$4p2
Waarom?
Omdat machtsverheffen voor gaat op vermenigvuldigen. Die '$-$' is een afkorting voor '$-$1'.


donderdag 20 december 2012

©2001-2021 WisFaq