\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Evenredigheidsconstante

Bestaat er een synoniem voor evenredigheidsconstante? Zo ja, wat is het synoniem?

anonie
2de graad ASO - donderdag 22 november 2012

Antwoord

Uit Wikipedia:
Twee grootheden zijn recht evenredig als de ene een veelvoud is van de andere. Voor waarden ongelijk aan 0 is dan de verhouding van beide grootheden constant. De grootheden gaan gelijk op. Hun constante verhouding wordt evenredigheidsconstante of evenredigheidsfactor genoemd.
Handig he?


vrijdag 23 november 2012

©2001-2022 WisFaq