\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Korte RSA berekening

Deze vraag is gerelateerd aan RSA waarin:
n=pq
totient n=(p-1)(q-1)

Ik ben achter het volgende patroon gekomen:
Stel xy=K
En (x-1)(y-1)=L
Dan K-L=x+y-1

Bijvoorbeeld:
35=15
24=8
Dan 15-8=3+5-1=7

Maar ik loop vast in een poging dit te verklaren:
xy=xy
(x-1)(y-1)=xy-y-x+1
Te bewijzen is nu dat xy-(xy-y-x+1)=y+x-1 (het patroon dat ik hiervoor heb ontdekt)
xy-xy-y-x+1 kan worden uitgeschreven naar xy-xy=y+x-1, dat lijkt op het gewenste antwoord maar lijkt niet helemaal te kloppen.

Wat doe ik hier precies verkeerd?

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Bas
Student universiteit - woensdag 26 september 2012

Antwoord

Misschien moest je het stukje -(xy-y-x+1) maar eens vervangen door
-xy+y+x-1.
Dat scheelt stukken!

MBL
woensdag 26 september 2012

©2001-2021 WisFaq