\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Vraagstuk over gps-toestellen

Dag Wisfaq

Deze oefening is te ingewikkeld voor mij. Kunnen jullie me helpen om het op te lossen?

Een bedrijf produceert gsp-toestellen voor auto's. De bedrijfsleiding wil weten hoeveel toestellen er per uur geproduceerd moeten worden om winst te maken in de huidige situatie. Het verband tussen de winst W (in euro) en de productie x (aantal geproduceerde toestellen) per uur is:

W(x) = -3/2x3+24x2-72x

a) Bepaal algebraisch de waarden van x waarbij de winst 0 is.
b) Bepaal algebraisch bij welke productie er winst en bij welke productie er verlies wordt gemaakt.
c) Bepaal met behulp van ICT (wat is ICT eigenlijk?) bij welke productie de winst groter is dan 108 euro.
d) Bepaal met behulp van ICT bij welke productie de winst maximaal is.

Volki
3de graad ASO - zondag 26 augustus 2012

Antwoord

Je kunt even de grafiek plotten met ICT:

q68267img1.gif

a) los op W(x)=0
b) van 0 tot eerste nulpunt van a en als x groter is dan het tweede nulpunt bij a.
c) teken y=108 lees af met een grafische rekenmachine of grafiekenprogramma
d) lees af met grafische rekenmachine of grafiekenprogramma

TIP: Desmos Graphing Calculator of meteen er tegen aan met de grafiek en al


zondag 26 augustus 2012

 Re: Vraagstuk over gps-toestellen 
 Re: Vraagstuk over gps-toestellen 
 Re: Vraagstuk over gps-toestellen 
 Re: Vraagstuk over gps-toestellen 

©2001-2022 WisFaq