\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Oplossen vergelijking

 Dit is een reactie op vraag 67908 
In mijn antwoordenboek staat: x=4 of x=-4 of x=-√2 of x=√2
Ik wil alleen graag weten hoe je daaraan komt.

stan
Leerling bovenbouw havo-vwo - zondag 24 juni 2012

Antwoord

y2-18y+32=0
(y-2)(y-16)=0
y=2 of y=16
x2=2 of x2=16
x=-√2 of x=√2 of x=-4 of x=4


zondag 24 juni 2012

©2001-2021 WisFaq