\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Wederkerige hogere macht vergelijking oplossen

Wie kan mij helpen onderstaande vergelijking de wortels voor a, b, c en d oplossen.
De vergelijking heeft geen twee gelijke wortels en één van de wortels is 3.

3x5 – 13x4 + ax3 + bx2 + cx + d = 0

Johan
Student hbo - vrijdag 22 juni 2012

Antwoord

Voor een uitleg over wederkerige vergelijkingen zie Wederkerige vergelijking .

Stel jouw vergelijking is van soort 1 dan gaat de vergelijking over in
3x5-13x4+ax3+ax2-13x+3=0
Het valt gemakkelijk in te zien dat x=-1 een oplossing is van deze vergelijking voor iedere a.
invullen van x=3 levert 36a-360=0 op, dus a=10.
Ontbinden in factoren levert (x-3)(x-1)2(x+1)(3x-1) met dubbel nulpunt x=1.
Deze oplossing voldoet niet.

We proberen nu of soort 2 voldoet aan de voorwaarden:
3x5-13x4+ax3-ax2+13x-3=0
Het valt gemakkelijk in te zien dat x=1 een oplossing is van deze vergelijking voor iedere a.

Invullen van x=3 levert 18a-288=0, dus a=16
Ontbinden in factoren levert (x-3)·(x-1)·(3·x-1)·(x2+1)=0, dus deze oplossing voldoet wel.


zondag 24 juni 2012

©2001-2021 WisFaq