\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Re: Re: Vergelijking oplossen

 Dit is een reactie op vraag 67665 
Ik denk dat ik toch iets verkeerds heb gedaan in het opschrijven van de formule, want in het antwoorden blad staat dat de uitkomst: 19278 moet zijn.
zo ziet de formule eruit:

http://chart.apis.google.com/chart?cht=tx&chf=bg,s,FFFFFF00&chl=%5Cfrac+%7B5+%5Ccdot+N+%2B+6+%5Ccdot+%2829.682+-+N%29+%2B+7+%5Ccdot+918%7D%7B30.600%7D+%3D+5%2C4+

Bedankt,

Kendrick

Kendri
Leerling bovenbouw havo-vwo - dinsdag 22 mei 2012

Antwoord

Ja, jouw notatie geeft een heel andere formule weer omdat je niet met haakjes aangeeft waar de teller van de breuk begint en eindigt. De correct notatie is:

(5N + 6(29682 - N) + 7×918)/30600 = 5,4

ofwel:

-N + 178092 + 6426 = 5,4×30600

-N + 184518 = 165240

-N = -19278

N = 19278

Je hebt het nu grafisch opgelost, algebraļsch oplossen is ook goed te doen. Maar ook bij grafisch oplossen is het belangrijk dat je bij het invoeren goed op het juiste gebruik van haakjes let, anders doet jouw rekenmachine echt iets anders dan jij wilt! Zorg er dus voor dat je dit onder de knie krijgt.


dinsdag 22 mei 2012

©2001-2021 WisFaq