\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Re: Re: Vergelijking oplossen

 Dit is een reactie op vraag 67173 
Sorry voor mijn onnauwkeurigheid,

Er staat letterlijk:

Gegeven zijn de functies f(x)=1/2(x-2)4 en g(x)=4-x2
a. Bepaal domein en bereik van beide functies.
b.Bereken algebraisch de nulpunten van f en g.
c.Bereken de snijpunten van de grafieken van f en g.
d Los op: f(x)g(x)

a. Df=R Dg=R
Bf=R0+ Bg= --,4]
b.1/2(x-2)4=0
(x-2)4=0
x=2
4-x2=0
(2+x)(2-x)=0
x=-2 v x=2
c. En hier loop ik vast:

1/2(x-2)4=4-x2
2(x-2)4(4-x2)=1
2(x-2)4(x+2)(x-2)=1
??
d Als ik de snijpunten niet weet kan ik ook niet weten waar f(x)g(x) is

bouddo
Leerling mbo - maandag 19 maart 2012

Antwoord

Er zijn twee snijpunten, maar daarvan is alleen x = 2 mooi.
Vergeet niet dat de opdracht 'bereken' iets anders inhoudt dan 'bereken algebra´sch'. Als alleen het werkwoord 'bereken' wordt gebruikt, dan heb je de keuze tussen algebra´sch en/of met behulp van de GR.
In dit geval zul je moeten kiezen voor de GR om de oplossing x0,33 boven water te krijgen.
Met deze benaderende waarde kun je dan de laatste vraag ook beantwoorden, maar ook weer met een bepaalde onnauwkeurigheid.
Laat je GR maar eens de grafieken tekenen, dan zie je het direct!

MBL
maandag 19 maart 2012

©2001-2021 WisFaq