\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Snijpunten van een vergelijking (Puls breedte modulatie)

Ik ben bezig om de snijpunten te berekenen van een Puls breedte modulatie golf. Hierbij is er een driehoeksgolf en een sinus golf. De driehoeksgolf heeft 9 perioden terwijl de sinus golf er maar 1 heeft in de zelfde tijd. De verhouding tusen deze 2 is 60%, wat wil zeggen dat de sinusgolf 0,6 keer zo klein is.

Nu krijg ik een vergelijking als ik de snijpunten wil berekenen:

0,6*cosx = 1-((2*9)/p)*x) Voor het eerste snijpunt.
0,6*cosx = (2*9)/p)*x)-3 Voor het tweede snijpunt.
0,6*cosx = 5-((2*9)/p)*x) Voor het derde snijpunt.
Enz..

Mijn vraag is hoe ik deze vergelijking op kan lossen

Jan
Student hbo - woensdag 14 maart 2012

Antwoord

Je zult je toevlucht moeten nemen tot een GR of computer. De combinatie van een cos(x) aan de linkerkant en een losse x aan de rechterkant, maakt dit soort vergelijkingen onoplosbaar op de manier waar jij aan dacht.

MBL
woensdag 14 maart 2012

©2001-2021 WisFaq