\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Vraagstukken en matrices

drie broers kopen een wijngaard voor 1000 dukaten.Als de middelste broer de helft van zijn bezit aan de jongste geeft dan kan die de wijngaard alleen betalen.Krijgt de middelste een derde van het bezit van de oudste dan kan hij het zaakje alleen aan.De oudste heeft slechts een vierde van het bezit van de jongste nodig om alleen te kunnen betalen.Hoeveel heeft elk?

vincen
Student hbo - zondag 26 februari 2012

Antwoord

Als we in de volgorde 'van jong naar oud' de heren A, B en C noemen en hun bezit resp a, b en c dan komt het verhaal neer op de vergelijkingen

1) a + 1/2b = 1000
2) b + 1/3c = 1000
3) c + 1/4a = 1000

Daar elke vergelijking slechts 2 variabelen bevat, is het combineren een kwestie van appeltje-eitje.
Ik vond 640 rep. 720 en 840 euro's

MBL
zondag 26 februari 2012

©2001-2021 WisFaq