\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Functies met een parameter

Je hebt 2 formules:

f(x)= 4x2 + 4x -3
g(x)= -4x + b

Deze twee grafieken snijden elkaar, je moet dan b uitrekenen. Hoe doe je dit?

piet
Leerling bovenbouw havo-vwo - woensdag 22 februari 2012

Antwoord

Hoe bereken je 'normaalgesproken' de snijpunten van twee functies? Door ze gelijk te stellen en de vergelijking op te lossen. Dat doe je hier ook.

4x2+4x-3=-4x+b
4x2+8x-3-b=0

Nu moet voor het verkrijgen van een of meerdere snijpunten de discriminant groter of gelijk aan nul zijn.
D=82-44(-3-b)=16b+112
Voor D$\geq$0 krijgt je 16b+112$\geq$0

Zou dat lukken denk je?


zondag 26 februari 2012

©2001-2021 WisFaq