\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Massatraagheid

Opgave
Een vliegwiel wordt in beweging gebracht door een massa van 10kg die naar beneden versnelt met 2 m/s2. De straal van de trommel waarrond de koord is gespannen, bedraagt 20 cm r=0.2m. Bereken het massa traagheids moment van de rond- draaiende delen en de trekkracht op de koord.
Im = 1,6 kg.m2; Ft = 80 N

a=2 m/s2. m=10kg
massatraagheidsmoment 1/2mr2= 0.510(0.2)2

Fm=mg=1010= 100N
F=ma=10 2=20N
Fv=100-20=80N

pien
Student hbo - woensdag 30 november 2011

Antwoord

Hallo Pien,

Eigenlijk is dit een natuurkundevraag, toch zal ik je verder helpen.

De trekkracht in het koord heb je prima uitgerekend: Ftrek= 80 N.

De berekening van het massatraagheidsmoment is onjuist: je vult 'zomaar' de massa in die aan het koord hangt, het zou moeten gaan om de massa van de ronddraaiende delen.
In plaats hiervan gaat de berekening als volgt:

Moment van trekkracht op de trommel: M=Ftr = 800,2 = 16 Nm
Hoekversnelling trommel: a=a/r = 2/0,2 = 10 rad/s2

Formule voor hoekversnelling: M = Ia (I = massatraagheidsmoment), dus:
I = M/a = 16/10 = 1,6 kgm2

OK?


woensdag 30 november 2011

©2001-2022 WisFaq