\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Aardbevingen

Hallo Wisfaq,
De aardbeving van vandaag in Japan vertegenwoordigt een echte energetiosche explosie.
De kracht wordt gemeten door een formule die luidt als volgt:
1,5 M= log(E/(2,5*104) met M de magnitude volgens Richterschaal en E de energie in Joules...
Ik neem M=8,9, en stel vast na berekening dat :
1,5*8,9=log E/2,5*104
of E/(2,5*104)=10^1,5*8,9
E= 2,5*1044*10^1,5*8,9
E 5,60*10^17 Joules wat een enorme grote hoeveelheid aan energetische ontwikkeling vootrstelt.
De vrijgekomen energie is zo groot dat ik bijna twijfel aan mijn berekeningen ...
Groeten ,
Rik

Rik Le
Iets anders - vrijdag 11 maart 2011

Antwoord

De energie is inderdaad zo groot, zie ook op Wiki (engels)
Er zit wel een klein rekenfoutje:
E= 2,5104410(1,58,9) = (2,5 4) 104+(1,58,9) = 10 1017,35 = 100,351018=2,281018


woensdag 16 maart 2011

©2001-2022 WisFaq