\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Primitieve

Ik primitiveer 1/cosx met de t-formules en krijg na verveenvoudiging 1/(1-t2). Ik kan dit makkelijk oplossen door te splitsen in partieelbreuken, maar stel dat ik dit wil vermijden en in de plaats de substitutie t=sinu doorvoer. Dan krijg ik 2/cosu.
Ik krijg met andere woorden het dubbel van mijn opgave.
Kan iemand deze paradox ontkrachten?
PS. ALs ik met grenzen werk,dan wordt duidelijk dat de gesubstitueerde grenzen de factor 2 opvangen. Maar betekent dit dat substitutie bij onbepaalde integralen aan zekere voorwaarden verbonden is? Zo ja, welke? Zo nee, wat is dan de verklaring?

pepijn
Docent - donderdag 7 oktober 2010

Antwoord

Pepijn,
Als u aangeeft hoe u aan 2/cosu komt, dan zullen wij de fout aangeven.

kn
maandag 11 oktober 2010

 Re: Primitieve 

©2004-2020 WisFaq