\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Hoek van projecterende stralen

 Dit is een reactie op vraag 62633 
Mijn vraag was meer algemeen, maar ik zal toch de specifieke opdracht benoemen: ik heb een projectiefiguur van een kubus. Het grond- en bovenvlak zijn op ware grootte getekend en de eenheden langs de drie hoofdrichtingen even lang. De opstaande vlakken worden weergegeven als ruiten met hoeken van 135 en 45.
De richtingsvector is dus (1,1,2), maar nu de bijbehorende hoek tussen projectiestralen en tafereel nog.

Alvast bedankt!

Wilma
Student hbo - dinsdag 8 juni 2010

Antwoord

Ik ga er maar even vanuit dat de ribben van de kubus evenwijdig zijn aan de assen van een assenstelsel. Het gegeven dat het grondvlak en bovenvlak op ware grootte getekend zijn (op het tafereel) geeft de conclusie dat het tafereel evenwijdig loopt met het grondvlak en bovenvlak. De punten liggen dan immers even ver van elkaar af.

Dan wil je dus de hoek weten tussen de vector (1,1,2) en de normaalvector van het tafereel (dat is dan dus vector (0,0,1). Deze hoek kan berekend worden aan de hand van het inproduct tussen de twee vectoren.


zaterdag 19 juni 2010

©2001-2021 WisFaq