\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Parametervoorstelling

Wat zijn parametrische vergelijkingen van krommen en oppervlakken?

michie
Student hbo - dinsdag 24 december 2002

Antwoord

Nemen we als voorbeeld een bol. Je kunt de bol 'beschrijven' met:
x2+y2+z2=r2

Je kunt ook met een parametervoorstelling een bol beschrijven:
x=rĚcosqsinf
y=rĚsinqsinf
z=rĚcosf

Zie meer informatie


dinsdag 31 december 2002

©2001-2022 WisFaq