\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Computerprogramma

om geheimen aan elkaar te geven hebben twee geheimagenten afgesproken elkaar te ontmoeten bij de AH op het winkelcentrum Zuiderhout in Oosterhout. Ze willen voorkomen dat ze worden ontmaskerd, dus ze hebben een procedure bedacht. Ze zullen elke dag tussen 5 en 6 uur naar de AH gaan en daar 5 minuten op elkaar wachten. Het tijdstip tussen 5 en 6 uur wordt door het toeval bepaald. Als ze geluk hebben komt de tweede binnen in de tijd dat de ander wacht. Als ze pech hebben treffen ze elkaar niet en komen ze de volgende dag weer naar de winkel.

vraag: schrijf een computer programma om via simuleren de kans te benaderen

bjorn
Leerling bovenbouw havo-vwo - donderdag 14 mei 2009

Antwoord

Als je het in minuten wilt doen:
Bepaal telkens twee random getallen van 0 tot 59 en kijk of het absolute verschil kleiner is dan of gelijk aan 5.
Zo ja verhoog een tellertje met 1.
Doe dit tig keer en bereken tellertje/tig.
Je kunt het ook in seconden doen. Zou moeten lukken als je weet dat een uur 3600 seconden heeft.

Dat programma moet je dan maar zelf schrijven.


donderdag 14 mei 2009

©2001-2024 WisFaq