\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Voorspellen met trendcurve

Er is sprake van een onafhankelijke variabele en een afhankelijke variabele.

De lineaire vergelijking:

Yt = a + b * t

De variabele Yt is afhankelijk van de variabele t, waarbij parameters a,b, genoemd worden. De parameters a en b kun je berekenen met de zogenaamde normaalvergelijkingen.

Deze zijn:

∑Yt = n * a + b * ∑t

n is het aantal waarnemingen

∑t * Yt = a * ∑t + b * ∑t2

Na berekening van a en b kunnen voorspellingen voor Yt berekend worden door een gewenst tijdstip t in de vergelijking in te vullen.


Hoe bereken je nu de parameters a en b???

Boo Vi
Leerling mbo - maandag 27 april 2009

Antwoord

Voorbeeld:

t: 1 2 3 4 5
Yt 3 2 5 6 8

∑Yt = 24, n=5, ∑t=15, ∑t * Yt = 86, ∑t2=55

Dus de normaalvergelijkingen zijn:
24 = 5a + 15b
86 = 15a +55b

Reken zelf na dat b=1.4 en a=0.6 (trek de bovenste vergelijking drie keer van de onderste af).


donderdag 30 april 2009

©2001-2021 WisFaq