\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

De ligging van cirkels en rechten

Hallo,

Ik heb een vraag bij de onderlinge ligging van cirkels en rechten.

Toon aan dat de vergelijking van de raaklijn in p(x1,y1) aan de cirkel x2+y2= r2 gegeven wordt door xx1 + yy1 = R2

Het middelpunt is (0,0) en dan heb ik geprobeerd om de vergelijking van die raaklijk op te stelllen.
ER geldt: rico MP = y1/x1
dus rico van raaklijn t= x1/y1

Nu stel ik de vergelijking van t op : y-y1 = (x1/y1) (x-x1)
ik weet ook dat r2 = (x-x1)2 + (y-y1)2

Ik heb de vergelijking van de raaklijn t wat opgevormd:

(y-y1) y1 = x1 ( x-x1)
(yy1) - y12 = (xx1) - x12

Nu lijkt het wel wat op, maar ik krig het maar niet bewezen. Zou u me op myn fouten kunnen wijzen en me aantonen hoe het wel moet?

Hartelijk dank

NIckol
2de graad ASO - zaterdag 18 april 2009

Antwoord

Een kleine maar belangrijke fout: t=-x1/y1

kphart
zondag 19 april 2009

 Re: De ligging van cirkels en rechten 

©2001-2022 WisFaq