\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

1 is gelijk aan de eenheidsmatrix?

Ik heb iets merkwaardigs opgemerkt.

Stel dat de matrix A gelijk is aan de
(nn)eenheidsmatrix I.
Dan geldt: AA-1=I en dus IA-1=I
Dus A-1=1

Maar we weten ook dat de inverse van de eenheidsmatrix terug gelijk is aan de eenheidsmatrix.

Mogen we hieruit dan besluiten dat I=1 of heb ik het verkeerd?

Kevin
Beantwoorder - zaterdag 2 februari 2008

Antwoord

Hey Kevin,

A-1 blijft wel nog altijd een nn matrix... Dus dit kan moeilijk gelijk zijn aan een getal he. Als je uit IA-1=I haalt dat A-1=1, dan bega je de fout dat je de in die regel, opvat als een gewone vermenigvuldiging zoals je die kent tussen rele getallen. In werkelijkheid is die een vermenigvuldiging tussen matrices. Dus uit IA-1=I kan je enkel halen dat A-1 gelijk is aan het eenheidselement voor deze bewerking. En dat eenheidselement (wat voor een gewone vermenigvuldiging tussen rele getallen het getal 1 is), is hier juist de nn eenheidsmatrix I...

Het is inderdaad wel vrij verwarrend dat het scalair vermenigvuldigen van een matrix met een getal (dit is elk element van de matrix vermenigvuldigen met hetzelfde getal) op dezelfde manier genoteerd wordt als het vermenigvuldigen van twee matrices, namelijk met een of gewoon door het na elkaar plaatsen van de symbolen:
2A of 2A worden allebei genoteerd waarbij A een matrix is, net als AB en AB waarbij A en B matrices zijn. Dit zorgt voor het soort verwarring waarvan jij slachtoffer was

Groeten,
Christophe.

Christophe
zaterdag 2 februari 2008

©2001-2024 WisFaq