\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Lijnstukken

de punten a,b en c zijn collineair. |AB|= 2 cm en |AC|= 8 cm. Hoe groot is |BC|? Geef alle oplossingen en maak telkens een duidelijke tekening.

geert
1ste graad ASO-TSO-BSO - donderdag 27 september 2007

Antwoord

Beste Geert,
Als je weet dat collineair betekent "liggen op één lijn",
kan dat niet moeilijk zijn.
Bedenk dat C aan dezelfde kant vanA kan liggen als B, maar ook aan de andere kant.
Je begint te zeggen: a,b en c,... en later gebruik je hoofdletters.
Meestal gebruiken we hoofdletters voor punten, maar wees in ieder geval consequent!

ldr
donderdag 27 september 2007

©2001-2022 WisFaq