\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Herleiden machten

a6 : a0

Ik weet niet wat ik hiermee moet doen. Kunt U het me uitleggen? Alvast hartelijk dank.

August
Leerling bovenbouw havo-vwo - woensdag 19 september 2007

Antwoord

De rekenregel zegt dat ap:aq = ap-q. Dus hier a6:a0 = a6-0 = a6.

Dat had je ook meteen kunnen zien aangezien een andere rekenregel zegt dat de nulde macht van elk van nul verschillend getal gelijk is aan 1, en je a6 dus eigenlijk gewoon deelt door 1.


woensdag 19 september 2007

©2001-2021 WisFaq