\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Cirkels snijpunten met een lijn

 Dit is een reactie op vraag 51792 
harstike bedankt maar ik heb nog een vraag

waar komt die 44x vandaan ( aan het einde)

(y+3)2=17-(x-2)2=-x2+4x+13
y+3=√(-x2+4x+13)
y=√(-x2+4x+13)-3
√(-x2+4x+13)-3=-2x+8
√(-x2+4x+13)=-2x+11
-x2+4x+13=4x2-44x+121

bas sc
Leerling bovenbouw havo-vwo - vrijdag 17 augustus 2007

Antwoord

Beste Bas,

Bij de laatste stap is er links en recht gekwadrateerd.
Rechts krijg je dan:

(-2x+11)2=
(-2x+11)(-2x+11)=
-2x(-2x+11)+11(-2x+11)=
4x2-22x-22x+121=
4x2-44x+121

Als je het snel wil doen, is het handig om de z.g.n. merkwaardige producten te kennen:

(a+b)(a-b)=a2-b2

en hier gebruikt:

(a+b)2=a2+2ab+b2

In woorden is die laatste:
Kwadraat van de 1e term + dubbele product van beide termen + kwadraat van de 2e term.
Dat dubbele product is hier dus 2(-2x)11= -44x
Succes!

ldr
zaterdag 18 augustus 2007

©2001-2022 WisFaq