\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Is de gravitatieversnelling op aarde over hetzelfde?

Geef 3 redenen waarom g (valversnelling of veldsterkte) op de evenaar groter is dan aan de polen. 't Gaat hier natuurlijk over de g van de aarde.

soenen
3de graad ASO - maandag 4 november 2002

Antwoord

Vergissinkje!
g is op de evenaar KLEINER dan aan de polen.

En 'by the way', dit is trouwens geen echte wiskunde-vraag, en daar gaat deze vraagbaak over. Maar vooruit:...

voor de zwaartekrachtsversnelling geldt:

g=G.M/r2
met G de gravitatieconstante;
M de massa van de aarde
r de afstand van een object tot het zwaartepunt van de aarde.
  1. de aarde is enigszins afgeplat, en is 'dikker' aan de evenaar dan aan de polen.
    Aangezien je op de evenaar dus verderweg van het zwaartepunt van de aarde zit, is r dus groter, en dus g kleiner.

  2. De aarde draait om haar as, en die as loopt door de Noord- en Zuidpool.
    Op de evenaar beschrijf je dus een cirkelbaan, waarvan de straal gelijk is aan de straal vd aarde, en de omlooptijd 24 uur bedraagt.
    Wanneer je een cirkelbaan doorloopt, onderga je een centrifugale kracht die van het middelpunt af wijst. Zodoende onderga je een netto kleinere zwaartekracht.

  3. De massa van de aarde is niet uniform verdeeld, er zijn her en der gesteenten met verschillende dichtheden, en zodoende varieert g van plek tot plek.
groeten,
martijn

mg
maandag 4 november 2002

©2001-2022 WisFaq