\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Re: Inhoud kegel als functie van de straal

 Dit is een reactie op vraag 51191 
Precies. De overlappingshoek bepaalt zowel de straal als de hoogte, en dat verband moet ik onderzoeken. Gevraagd wordt om een formule te bedenken van de inhoud, uitgedrukt in de straal.

Tom
Leerling bovenbouw havo-vwo - maandag 4 juni 2007

Antwoord

Bij een gegeven R geldt dat h=(R2-r2) wegens de stelling van Pythagoras.
In je formule Inh=1/3pr2h kan je h dan vervangen door bovenstaande uitdrukking voor h in r en dan ben je er al... hierbij is R dan een constante... Lijkt je dat wat?


maandag 4 juni 2007

 Re: Re: Re: Inhoud kegel als functie van de straal 

©2001-2021 WisFaq