\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Verschil engels en nederlands leesbaarheidsformule

Ik ben een werkstuk aan het maken over de leesbaarheidsformules. Ik heb alleen een vraag en ik hoop dat u me hierbij kunt helpen. De leesbaarheidsformule van Douma is

G = 206,84 - 77W - 0,93Z en de leesbaarheidsformule van Brouwer is 195 66,7W 2Z. De oorspronkelijke formule, die voor engelse teksten is G = 206,835 - 84,6W - 1,015Z. Maar waarom hebben brouwer en douma hem op deze manier aangepast. Welk verband is er tussen woorden en lettergrepen in de engelse en de nederlandse taal? Waarom hebben Brouwer en Douma het getal dat je met het aantal gemiddelde lettergrepen moet vermenigvuldigen kleiner gemaakt? En waarom heeft Douma het getal dat je met het aantal gemiddelde woorden kleiner gemaakt, terwijl Brouwer hem juist groter heeft gemaakt? Hoe ik ook nadenk ik kom er niet uit.. Ik hoop dat u me kunt helpen..

Sietsk
Leerling bovenbouw havo-vwo - zondag 20 mei 2007

Antwoord

Dit soort formules zijn experimentele formules.
Vermoedelijk heeft men een aantal mensen een of meer teksten voorgeschoteld en gevraagd hoe moeilijk ze hem vonden. Na het bepalen van gemiddelde woordlengte en aantal lettergrepen heeft men een beetje aan de getallen geprutst zodat de formules een resultaat geven dat een beetje klopt met de gegevens. Veel diepers moet je er niet achter zoeken.


dinsdag 22 mei 2007

©2001-2022 WisFaq