\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Loodlijn op een lijn vauit een punt in 3D

Ik heb een willekeurige lijn (L) in de ruimte en een willekeurig punt (P).
Hoe kan ik de coordinaten van het punt (X) op de lijn (L) vinden die op de loodlijn ligt vanaf punt (P) ligt.
M.a.w. het punt (X) op de lijn (L) dat het dichtst bij P ligt.

Nico S
Iets anders - zondag 27 oktober 2002

Antwoord

Voer de volgende stappen uit:
A1. Bepaal een vlak V loodrecht op de lijn L dat door P gaat.
A2. Bepaal het snijpunt V en L.
A3. Dat snijpunt is het door jou gezocht punt X.
Een tweede methode:
B1. Kies een willekeurig punt X op L.
B2. Bepaal nu X zo, dat lijn PX en de lijn L loodrecht op elkaar staan.
(Stap B2 met richtingsvectoren?)


zondag 27 oktober 2002

©2001-2022 WisFaq