\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Vergelijking van een cirkel

Wat wordt precies bedoeld met de vergelijking van een cirkel en welke informatie heb ik nodig om deze vergelijking te kunnen vinden?

Mo
Student universiteit - donderdag 24 oktober 2002

Antwoord

Er zijn verschillende mogelijkheden. In een assenstelsel (xOy) kan je een cirkel 'beschrijven' met de vergelijking:

(x-a)2+(y-b)2=r2

Hierbij is (a,b) het middelpunt en r de straal van de cirkel.

Voorbeeld
Ik wil een cirkel 'beschrijven' met M(1,2) en r=3. Dan geldt:
(x-1)2+(y-2)2=32Hopelijk kan je hiermee verder...


donderdag 24 oktober 2002

©2001-2021 WisFaq