\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Verdeling over 2 cirkels

Op hoeveel manieren kun je 40 mensen verdelen over 2 cirkels? Dat is mijn vraag, hoop dat iemand mij antwoord kan geven voor vrijdag!

Britt
Leerling bovenbouw havo-vwo - dinsdag 13 februari 2007

Antwoord

Dag Britt,

Er zitten wat onduidelijkheden in de vraagstelling.
  • Gaat het bij de plaatsing van mensen in een cirkel alleen om de onderlinge posities? Bijvoorbeeld: bij vier mensen is abcd dezelfde plaatsing als bcda?
  • De cirkels zelf zijn niet/wel uitwisselbaar, dus ik maak wel/geen onderscheid tussen abcd in cirkel 1 en de rest in cirkel 2, of andersom?
  • kun je één persoon in een cirkel plaatsen?

Als je hierover uitsluitsel hebt, kun je beginnen met het telwerk.
Hoe kun je dit aanpakken?
Er zijn twee fases: eerst kies je een aantal mensen voor de ene cirkel, en vervolgens ga je deze rangschikken, en de overigen rangschik je om de andere cirkel.
Op hoeveel manieren kun je n mensen uit 40 kiezen?
Op hoeveel manieren kun je deze in een cirkel rangschikken?
Op hoeveel manieren kun je de overige 40-n rangschikken in een cirkel?
Wat moet je met deze getallen doen om antwoord te krijgen op je vraag?
succes,


woensdag 14 februari 2007

©2004-2020 WisFaq