\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Combinaties, permutaties en toeval

Ik heb morgen een toets over kansrekenen, ik hoop dat u me vandaag nog kunt helpen met een paar vragen, het gaat om de volgende:

Een groepje van 4 leerlingen moet 2 meerkeuzetoetsen bij een docent inhalen. De leerlingen mogen in het lokaal waar 30 plaatsen aanwezig zijn, gaan zitten waar ze willen.
  1. Op hoeveel verschillende manieren kunnen de leerlingen in het lokaal gaan zitten?
  2. De eerste toets bestaat uit 10 vijfmeerkeuzevragen. Hoeveel mogelijkheden zijn er om deze vragen op de gok te beantwoorden?
  3. De tweede toets bestaat uit 12 vragen. Er zijn 531441 mogelijkheden om deze vragen op de gok te beantwoorden. Hoeveel antwoorden zijn er per vraag mogelijk?
Opgave 3
  1. Op hoeveel verschillende manieren kun je 7 verschillende foto's op volgorde leggen?
  2. Op hoeveel verschillende manieren kun je uit 10 cd's een top 3 samenstellen.
Ik vind dit echt een moeilijk onderwerp, hopelijk kunt u helpen.

Serhan
Student hbo - zondag 11 februari 2007

Antwoord

Misschien is het handig het schema van 3. Aanpak van telproblemen eens te bekijken.

a. permutatie
b. rangschikking met herhaling
c. rangschikking met herhaling

Opgave 3
a. permutatie
b. permutatie

Helpt dat?


zondag 11 februari 2007

 Re: Combinaties, permutaties en toeval 

©2004-2021 WisFaq