\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Cartesische vergelijkingen van rechten

Hallo,
Kunt u me aub helpen met deze vraag op te lossen:
Gegeven t.o.v.(X,Y):de rechte A met vergelijking 2x + y=3

Bepaal de koppelscoordinaten van de snijpunten met X en Y
het antwoord is 3/2,0 en 0,3 maar kunt u me aub zeggen hoe ik daarop kan komen?
ALvat bedankt!!!

Nicola
Leerling bovenbouw havo-vwo - zaterdag 20 januari 2007

Antwoord

Je bedoelt waarschijnlijk de coördinaten van de snijpunten van A met de coördinaatassen.
Wel
x=0 levert 2·0+y=3, dus y=3, dus getallenpaar (0,3)
y=0 levert 2x+0=3, dus 2x=3, dus x=3/2, dus getallenpaar (3/2,0).


zaterdag 20 januari 2007

©2001-2022 WisFaq