\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Oppervlakte driehoeken

Dag Wisfaq team,

Hier een probleem.

Gegeven is een driehoek ABC met de lengte van |AC|=2|AB|.
Trek nu een deellijn uit A naar de overliggende basis zijde met snijpunt D op |BC|.
Geef nu een verband tussen de oppervlakten van de driehoeken ABD en ADC.
Er wordst dus een functievoorschrift gevraagd.
Vriendelijke groeten,

Lemmen
Ouder - maandag 25 december 2006

Antwoord

Een deellijn van een hoek is de meetkundige plaats van de punten die evenver van de benen van die hoek afliggen.
Wat kun je dus zeggen over de hoogte van beide driehoeken, als je AC resp. AB als basis gebruikt? Wat volgt hieruit voor de oppervlakten?


maandag 25 december 2006

 Re: Oppervlakte driehoeken 

©2001-2021 WisFaq