\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Parametriseren

hoe kom je van

r(t) =(1+cos(t))i+(1+sin(t))j+(1-(1+cos(t)-sin(t))k

naar

x+y+z=3 of r(x,y)=(x)i+(y)j+(3-x-y)k

Sjaak
Student universiteit - dinsdag 24 oktober 2006

Antwoord

Schrijf x=1+cos(t), y=1+sin(t) en z=1-(1+cos(t)-sin(t)).
Dan volgt (bijna) meteen dt x+y+z=3.

kphart
vrijdag 27 oktober 2006

©2001-2022 WisFaq