\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Oplossen 4degraads Vergelijking

Het zit zo, de vraag was opgedeeld in meerdere delen. Het eerste punt was de afgeleide van een formule zoeken. Deze had ik goed.

De tweede vraag was: zoek de maximale waarde voor deze afgeleide, oftewel aan 0 gelijk stellen... De afgeleide was de formule die ik gegeven heb. Voor deze vraag in het totaal kon je 15 punten van de 60 punten scoren. Ik had maar 5 punten omdat ik alleen de afgeleide goed had.. De rest van het tentamen had ik dus ook niet goed gemaakt, maar daar weet ik nu wat ik fout had gedaan...

Daarom de vraag of jullie mij misschien kunnen uitleggen, hoe ik zoiets in het vervolg op zou kunnen lossen.. want ik had echt nog nooit te maken gehad met zo'n formule...

Nogmaals heel erg bedankt voor jullie hulp en tijd.

Robin
Student universiteit - donderdag 30 maart 2006

Antwoord

Het blijft verwarrend, maar ik neem even een ander voorbeeld. Je hebt de volgende functie:

f(x)=x4-4x3+2x2+1

De afgeleide is f'(x)=4x3-12x2+4x

Als je nu vraagt 'zoek de maximale waarde voor de afgeleide', dan moet je het maximum van de afgeleide (ook een functie) bepalen. Dus ga ik de afgeleide van de afgeleide nemen:

f''(x)=12x2-24x+4

Deze stel je dan nul en je krijgt dan een kwadratische vergelijking die je op kan lossen (neem ik aan!). Je maakt dan een tekenverloop om te kijken waar f'(x) een maximum heeft... In dit geval blijkt dat 1-1/36 te zijn...

Volgens mij was dat de verwarring!?


donderdag 30 maart 2006

©2001-2022 WisFaq