\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Primitiveren

Ik weet niet hoe ik dit moet primitiveren:

y(t)= (t + 1/t)2

je krijgt:
(t0.5)2 + (1/t)2
(t2.5) + (1/t2)
primitiveren:
Y(t)= (t3.5/3.5) + (-1/t)

Ik weet niet hoe ik het eerste deel verder moet uitwerken.Het antwoord geeft:
(1/2)t2 + 4t - 1/t

Kunnen jullie mij uitleggen hoe ik het eerste deel van de som moet uitwerken?

kirste
Student universiteit - donderdag 16 maart 2006

Antwoord

In het algemeen geldt: (a+b)2=a2+2ab+b2
Dus:
y(t)=(t+1/t)=(t)2+2t1/t+(1/t)2=t+2/t+1/t2

..en dan zal het wel lukken?

BTW
(t0.5)2=t1=t


donderdag 16 maart 2006

©2001-2022 WisFaq