\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Onderwerpen staatsexamen wiskunde b1 vwo 2006

Geachte Heer/Mevrouw,

Ik heb mij aangemeld voor het staatsexamen wiskunde b1 vwo 2006. Ik heb de serie boeken moderne wiskunde en zou graag willen weten welke onderwerpen ik moet behandelen of welke onderwerpen er terug komen in het eindexamen.

Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein Ag Vaardigheden;
Domein Bg Functies en grafieken;
Domein Cg Discrete analyse;
Domein D(g) Meetkunde;
Domein Eg Combinatoriek en kansrekening;
Domein Bb Differentiaal- en integraalrekening;
Domein Cb Continue dynamische modellen;
Domein Db Goniometrische functies;
Domein Eb Normale verdeling en toetsen van hypothesen;
Domein Fb Keuze-onderwerpen;
Domein Gb Voortgezette meetkunde;
Domein Hb Voortgezette analyse.

Alvast bedankt!

met vr gr Ruurd

Ruurd
Cursist vavo - donderdag 2 februari 2006

Antwoord

De domeinen Gb en Hb horen bij Wiskunde b12 VWO.
Domeinen Cb en Fb horen bij het schoolexamen en niet bij het centraal schriftelijk eindexamen.
In principe moet je de stof beheersen zoals deze wordt behandeld in de delen
A1B1 deel 1,2 en 3
B1 deel 4
B1 deel 5 (de hoofdstukken A4,A5 en A6 behandelen domein Cb en komen dus niet voor op het centraal schriftelijk)

Voor Wiskunde B12 komen daar de delen B2 deel 1 en B2 deel 2 bij.


donderdag 2 februari 2006

©2001-2021 WisFaq