\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Grondtal E en Ln

Kunt u in woorden het verschil uitleggen tussen E ^x en Ln ?

en hoe voer je in GR (texas TI-83) in; e ^2x en e^x

Wat is het verschil tussen Ln en log ?
ALvast vriendelijk bedankt.

Laura
Leerling bovenbouw havo-vwo - donderdag 3 november 2005

Antwoord

Ln x = elog x
De Ln is een bijzonder geval van een log. Namelijk een logaritme met grondtal e.

ey=x dan geldt elog x = y dus ln x = y
Ln is een logaritme. Je werkt er dus gewoon mee als met elk logaritme en alle rekenregels van logaritmen kun je dus ook gebruiken. Met als enige verschil dat het grondtal altijd e is.

invoer op de rekenmachine
de e staat boven het deelteken dus shift-deelteken
dan e^(2*x) of e^x

mm
donderdag 3 november 2005

©2001-2022 WisFaq