\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Getallen

Ik moet een profielwerkstuk maken en 1 van mijn deelvraag is als volgt.. Hoe zijn de huidige getallen ontstaan? En daar wil ik een antwoord op

Esma
Leerling bovenbouw havo-vwo - maandag 5 september 2005

Antwoord

In Europa vond het tientallige stelsel ingang langs de twee enige plaatsen waar Christendom en Islam met elkaar in aanraking kwamen: SiciliŽ en Spanje. Volgens Singer (1959) heeft Adelard van Bath (omstreeks 1090 - omstreeks 1150), die op zijn reizen Spanje en SiciliŽ bezocht, door zijn vertaling van de "Arithmetica" van Al-Kwarizmi de Arabische cijfers in het westen ingevoerd.
De invoering verliep overigens niet probleemloos. Sanderman (1981) vermeldt dat het nieuwe tientallige stelsel in Florence nog in 1300 bij wet werd verboden. Het nieuwe stelsel bood namelijk meer mogelijkheden tot vervalsingen door het aanbrengen van uiterst kleine wijzigingen in schuldbrieven en dergelijke. Een 0 kon immers gemakkelijk in een 6 of een 9 worden veranderd.
Struik (1977) merkt op dat de bruikbaarheid van het tientallige stelsel nog aanzienlijk werd vergroot door de invoering van tientallige breuken. Hij wijst erop dat deze in het oosten al lang bekend waren - zo gebruikt Al-Kashi in de eerste helft van de vijftiende eeuw verschillende kleuren om de cijfers die wij voor en na de komma plaatsen te onderscheiden. - maar het staat buiten kijf dat deze aanpak in Europa brede ingang heeft gevonden door toedoen van het boekje van Stevin.

groet

pl
maandag 5 september 2005

©2001-2022 WisFaq