\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Relatie tussen machten en logaritmen

logaritmen hebben veel te maken met machten.
zoals het verband tussen machten en wortels er als volgt uitzien:42=16 dus 2[WORTEL16]=4,
kun je ook van de relatie tussen machten en logaritmen een verband als hiervoornoteren.
geef dat verband weer.

robbie
Leerling mbo - dinsdag 31 mei 2005

Antwoord

Uit 42=16 volgt ook 4log(16)=2


dinsdag 31 mei 2005

©2001-2022 WisFaq