\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Limieten

Wat houdt het limietbegrip eigenlijk in? En wat is de essentie van het limietbegrip?

Anton
Student hbo - donderdag 18 juli 2002

Antwoord

"Het limietbegrip is het fundamentele begrip, dat de analyse onderscheidt van andere takken van de wiskunde zoals algebra en meetkunde. Veel begrippen zoals differentiŽren en integreren, die in de techniek veelvuldig worden toegepast, zijn van het limietbegrip afgeleid."

Meer weten? Lees verder in ANALYSE van J.H.J. Almering e.a. op pagina 87 e.v.

..en volgens mij is de essentie van het 'limietbegrip' dat je een getal willekeurig dicht kan (be)naderen zonder dat dat getal een bepaalde waarde aanneemt. Bij het differentiŽren, bijvoorbeeld, is dat van belang omdat je een getal willekeurig dicht naar nul toe 'praat' zonder dat het 'echt' nul wordt... de ene keer zeg je dan 'het is toch bijna niks, dus laat maar weg' en een andere keer zeg je 'we gaan eens even delen, dat mag want het getalletje is toch geen nul'.

Welnu, dit is natuurlijk niet het complete verhaal en misschien wat al te 'makkelijk', maar zoiets moet het zijn.


woensdag 24 juli 2002

©2001-2022 WisFaq