\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Eenvoudige ongelijkheden oplossen met uitleg

Ik snap deze sommen niet:
2x+4$<$62
3(x-2)$>$18
4-9x$>$166
2x+12$<$7x-53

Misschien kunt u deze sommen uitgebreid voor me oplossen met uitleg!
Alvast bedankt!

jildou
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - zondag 22 mei 2005

Antwoord

Nou vooruit, omdat jij 't bent...

2x+4$<$62
Trek links en rechts 4 af
2x$<$58
Deel links en rechts door 2
x$<$29
Opgelost!

3(x-2)$>$18
Deel links en rechts door 3
x-2$>$6
Tel links en rechts 2 op
x$>$8
Opgelost!

4-9x$>$166
Trek links en rechts 4 af
-9x$>$162
Vermenigvuldig links en rechts met -1
Het teken klapt om!
9x$<$162
Deel links en rechts door 9
x$<$18
Opgelost!

(Je kan natuurlijk ook meteen delen door -9, ook dan klapt het teken om!)

2x+12$<$7x-53
Trek links en rechts 12 af
2x$<$7x-65
Trek links en rechts 7x af
-5x$<$-65
Vermenigvuldig met -1
Het teken klapt om
5x$>$65
Deel links en rechts door 5
x$>$13
Opgelost!

Maar dit kan natuurlijk ook:
2x+12$<$7x-53
Trek links en rechts 2x af
12$<$5x-53
Tel links en rechts 53 op
65$<$5x
Draai de zaak om
5x$>$65
Deel links en rechts door 5
x$>$13
En dan komt er natuurlijk wel hetzelfde uit...


zondag 22 mei 2005

©2001-2022 WisFaq