\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Omtrek van de aarde

Als je er vanuit gaat dat de omtrek van de aarde 40.000 km is, klopt het dan dat als rondom de aarde op 1 meter hoogte een koord zou spannen dat dan de omtrek met 6,28 km wordt vergroot? Ik heb hier een verschil van mening over.

Martij
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - zaterdag 8 juni 2002

Antwoord

Nee, dat klopt niet helemaal. Je weet waarschijnlijk wel dat je de omtrek van een cirkel berekent met de formule: Omtrek = 2·$\pi$·straal

Door een touw op 1 meter hoogte te spannen, wordt de straal van de nieuwe cirkel dus 1 meter groter. Hierdoor wordt de omtrek dus maar 2·$\pi$·1 $\approx$ 6,28 meter (en dus geen km!!) groter.


zaterdag 8 juni 2002

©2001-2021 WisFaq